Vurige passie voor verandering: Arch ondersteunt Lokale Hulpverleningszones

Bij Arch zijn we er trots op dat we de afgelopen jaren hebben mogen samenwerken met verschillende hulpverleningszones in Vlaanderen. Al sinds 2015 ondersteunen we hen doorheen hun uitdagende veranderingstrajecten. We hebben ons hierin steeds kunnen bewijzen als betrouwbare en waardevolle partner.

Welke uitdagingen lagen voor?

De hulpverleningszones stonden de afgelopen jaren voor serieuze veranderingen.

Uiteraard was er de realisatie van de schaalvoordelen. Zonevorming gaf nieuwe mogelijkheden, maar vereiste ook nieuwe samenwerkingsmodellen en aangepaste organisatievormen. Onze consultants zetten hun ruime expertise in organisatiedesign in, maar ook een gedegen change management knowhow.

Daarnaast was het ook een vorm van regiovorming. Steden en gemeenten gingen voor het eerst doorgedreven samenwerken met 12 tot zelfs 20 buurgemeenten. Onze consultants begeleidden diverse MAT’s, zonecolleges en zoneraden in hun zoektocht naar juiste overlegvormen. Die moesten juist ingericht zijn om heikele dossiers zoals kazerneringsbehoefte of bepaling van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie correct te behandelen.

Ten derde was er de kwestie van betaalbaarheid. De nieuwe wetgeving zorgde voor meer taken, hogere normen qua uitruktijden en interventie-aanpak, bijkomende opleidingsvereisten en een aangepast statuut. Maar ook de energiecrisis en de inflatie zorgde voor een ongeziene druk op de zonale begrotingen. Onze consultants adviseerden diverse zones over besparingsmogelijkheden en begeleidden hen bij het maken van moedige maar verantwoorde keuzes.

Hoe deden we dat?

Met overgave, zoals een goede brandweerman. We zetten ons graag in om samen met jou en jouw team de uitdagingen aan te gaan en koersvaste verandering te garanderen, zelfs in turbulente tijden.

We zorgden ervoor dat de oplossingen steeds creatief en pragmatisch waren. Alle mogelijke scenario's werden afgetoetst en op hun meerwaarde beoordeeld. We gingen weloverwogen om met de (soms complexe) validatietrajecten om zo tot gedragen resultaten te komen. Vaak waren we de smeerolie tussen de brandweer en de politiek. We berekenden en onderbouwden beslissingsvoorstellen, en zorgden voor effectieve besluitvorming.

We reageerden altijd gepast op weerstand en gingen anderen overtuigen met ons enthousiasme en onze gedrevenheid. Net zoals brandweermannen dat doen.

Wat deden we juist?

We konden al meerdere zones helpen bij het ontwikkelen van risico-gebaseerde beleidsplannen, bij het opstellen van kazerneringsplannen, en bij het uitwerken van aangepaste personeelsplannen. Onze consultants stonden al in voor het optimaliseren van ondersteunende diensten zoals HR, ICT en logistiek, maar boden ook hulp bij heel concrete vragen, zoals het energievraagstuk of de optimalisatie van taak- en rolverdelingen.

Onze oplossingen overstegen telkens de verwachtingen. Onze sectorkennis en pragmatische basishouding bleken doorslaggevend. We kennen de reikwijdte en impact van onze voorstellen. We voelen ons thuis op overlegmomenten met burgemeesters of vakorganisaties. En bovenal: we delen de passie van de brandweer voor optimale dienstverlening.

Kom je graag nog meer te weten? Neem dan gerust contact op met Pieter Haesbrouck via pieter.haesbrouck@arch.partners.

Arch International NV

Belgicastraat 7 bus 2
B-1930 Zaventem

+32 (0)2 669 54 00
0463.606.748
RPR Brussel

VOLG ONS

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Nieuwsbrief

 Arch NV. All rights reserved. Cookie & Privacy Policy / Disclaimer

Design & development by Perfect Pixel